शंघाई, चीन    +86-21-54306275

डिजिटल फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन